Business consulting

Business consulting is verruit het breedste gebied binnen management consultancy. Business consulting wordt gedefinieerd als “advies- en/of implementatie diensten aan management om de effectiviteit van hun bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering en operationele processen te verbeteren”. De definitie laat drie redenen zien waarom business consultancy zo breed is.

Ten eerste, Business consulting omvat het geven van advies en de daadwerkelijke implementatie van het advies. Zo kunnen typische business consultancy bedrijven zoals Deloitte en KPMG puur advies geven, of puur een advies implementeren, of allebei. Ten tweede, het type advies bij business consultancy verschilt nogal van dat bij strategie consultancy. Waar een strategie consultant advies geeft over de definitie van strategie, geef juist een business consultant vaak advies over de uitvoering van strategie. Kortom, business consultancy richt zich op de uitvoering van strategie. Deze reden houdt ook verband met de derde reden. De uitvoering van strategie heeft met meerdere aspecten in de organisatie te maken; de processen, bedrijfsvoering, systemen en mensen. Zo bestrijkt business consultancy dus vele disciplines. Een overzicht van de voornaamste disciplines binnen de business consulting markt:

Operations/Process Consulting
Operations Management is het bedrijfsgebied dat zich bezighoudt met de productie van goederen en diensten. Haar doel is ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering en- processen efficiënt en effectief verlopen. De focus van Operations Management kan op primaire processen zoals Marketing en Sales gericht zijn, of juist op ondersteunende processen zoals Informatie Technologie, Inkoop, en Human Resources.  Operations Management is nauw verbonden met Supply Chain Management (dat er voor zorgt dat producten/diensten efficiënt getransporteerd worden), IT Consulting (dat vaak de basis vormt voor efficiënt en effectief Operations Management), en Outsourcing (aangezien er bij projecten steeds vaker gebruik wordt gemaakt van outsourcing/offshoring).

Supply Chain Management
De term Supply Chain Management is bedacht door een strategie consultant van Booz & Company in 1982. Supply Chain Management omvat alle planning en management activiteiten die nodig zijn in het proces van het vervoeren van materialen/producten van de leverancier naar een groothandel, de detailhandel en uiteindelijk de consument. De belangrijkste activiteiten binnen dit proces zijn productie, sourcing, procurement en logistiek.

Financieel Consultancy
Financieel management binnen management consultancy wordt vaak verward met Financiële Consultancy. Dit is niet raar; er is dan ook een groot grijs gebied tussen de twee gebieden. Financieel Management richt zich bijvorbeeld niet op advies met betrekking tot fusies en overnames, corporate finance of treasury maar is de discipline van het managen van alle financiële processen binnen een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan financieel performance management, budget planning cycli of financieel management en control.

Human Resources Consulting
Human Resources consulting omvat alle aspecten binnen een organisatie die in feite te maken hebben met mensen. Ongeacht of het om Human Resource strategie, werving, talent management, salaris diensten of arbeidsvoorwaardenbeleid gaat, valt alles binnen het kader van HR Consulting.

Verandermanagement
De kern van elke organisatorische verandering, of het nu stroomlijning van werkprocessen, kwaliteitsverbetering of een systeemimplementatie is, is het proces van ontwikkeling van waar de organisatie zich vandaag bevindt (huidige situatie) naar waar de organisatie zich in de toekomst wil bevinden (de gewenste toekomstige situatie of veranderrichting). Verandering behelst per definitie de transitie (overgang) van de huidige naar de nieuwe situatie. Verandermanagement richt zich op het doorgronden van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie. Uitgangspunt hierbij is dat verandermanagement het proces van verandering 'managed' door condities te scheppen - in termen van doelen, gewenste situatie, mijlpalen, activiteiten - voor de organisatorische verandering.

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:0A000126:SSL routines::unexpected eof while reading in /mnt/web321/a2/10/51619810/htdocs/includes/content.php on line 353